katalog produktů

 

výukové kurzy

Obranná střelba z pistole komplexní výukový program

Obranná střelba z pistole
dílčí výukové kurzy:

Úvod do střelby z pistole
Základní techniky OS
Středně pokročilé techniky OS
Vyspělé techniky OS
Modelové situace OS

Obranná střelba z pistole
udržovací program

 

zábavná a rekreační střelba

Střelecké zážitky a fun akce
Akční střelba
Handguns
Pump Action
Speciální programy

 

 

obranná střelba z pistole

Odvracení závažného útoku proti lidskému životu či zdraví je pro obránce složitou a maximálně náročnou situací na samé hranici schopností. Obránce nemá možnost volby místa, času, způsobu obrany, vždy reaguje teprve na akci útočníka, schopnost obrany bývá výrazně snížena silným stresem.
Obránce se nemůže spoléhat, že teprve při řešení obranné situace něco vymyslí či se dokáže náhle vypnout k mimořádnému výkonu. Naopak, ve skutečnosti dokáže efektivně použít jen to, co již dobře a to ovbykle jen zčásti.
Má-li tedy obránce úspěšně odvrátit útok, musí jednak disponovat rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v rozličných situacích a zároveň je musí mít natolik dobře zafixovány, aby je dokázal ve zlomcích vteřiny správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít.

cíl výuky
Ačkoli nikomu nepřejeme, aby musel zbraň skutečně použít, snažíme se každého připravit natolik, aby v případě nezbytné nutnosti dokázal zbraň využít skutečně efektivně a nebezpečný útok spolehlivě odvrátil.
Cílem výuky je tedy dovést klienta k dokonalému zvládnutí zbraně, ale také k ostatní všestranné teoretické a praktické připravenosti na použití zbraně v obraně.

obsah výuky
Při výuce se nevěnujeme pouze nácviku střeleckých technik, ale také dalším potřebným vědomostem a dovednostem, z nich se skládá komplexní příprava na použití zbraně v obraně. Zvládnutí střeleckých technik je však pro úspěšnou přípravu klíčové, a proto mu věnujeme hlavní část pozornosti, nikoli však na úkor přípravy v dalších oblastech.

formy a metody výuky
Stejně jako v ostatních oborech naší činnosti, používáme i při výuce obranné střelby takové metody, které nejlépe vedou k dosažení stanoveného cíle a zároveň plně respektují individuální předpoklady a možnosti klienta.
Před započetím vlastní výuky obvykle klient absolvuje vstupní pohovor a diagnostický střelecký test, na jejichž základě společně připravíme výukový plán.
Individuální výuka probíhá formou "one-to-one" nebo v uzavřené skupině do 4 osob. Forma, termín a místo výuky se vždy řeší individuální dohodou s klientem. Skupinová/hromadná výuka probíhá zejména formou jednorázových kurzů v pevně daných, předem vyhlášených termínech v otevřené skupině obvykle 5-8 osob.
Výuka probíhá v češtině nebo angličtině. V rámci výuky poskytujeme poradenské a konzultační služby.

klienti
Výuka obranné střelby je otevřena především pro zájemce o dlouhodobou systematickou přípravu, případně o rozšíření, doplnění, prohloubení či udržení vědomostí a dovedností v oboru.
Jsme zaměřeni spíše na soukromou klientelu, tedy běžné uživatele zbraní - střeleckou veřejnost. Stejně kvalitně však vyučujeme i bezpečnostní profesionály a sportovní střelce.

programy a kurzy
Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program je základním výukovým programem, který přesně splňuje požadavky na postupné budování střeleckých dovedností od základů až po profesionální úroveň. Obsahem programu jsou nejen střelecké techniky, ale i příprava v navazujících disciplínách a oborech. Výuka v tomto programu vybaví absolventa potřebnými vědomostmi a dovednostmi k použití zbraně při službě v ozbrojených složkách, při výkonu bezpečnostní činnosti i v soukromém životě.
Obsah programu Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program lze studovat i postupně v jednotlivých krocích v tzv. dílčích výukových kurzech.
Absolventi komplexního výukového programu nebo dílčího kurzu Obranná střelba z pistole – modelové situace a veřejnost odpovídající střelecké úrovně mohou udržovat již dosaženou úroveň v navazujícím programu Obranná střelba z pistole – udržovací program.
Vzájemný vztah jednotlivých výukových programů a kurzů je zřejmý z následujícího schématu.

Stručný popis programů a kurzů:

 

 

Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program

Komplexní výukový program zahrnuje celou problematiku obranné střelby z pistole. Cílem programu je všestranně připravit absolventa na případné použití zbraně v reálné obranné situaci. Výukový program využívá metodiku, zahrnující nejen střelecké techniky, ale i přípravu v navazujících disciplínách a oborech, a postupně buduje vědomosti a dovednosti od základů po profesionální úroveň.
Absolvent programu disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v reálných obranných situacích, má je dobře zafixovány, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených složkách, při výkonu bezpečnostní činnosti i v soukromém životě.
Obsah programu: Bezpečnostní pravidla zacházení se zbraní a chování na střelnici; manipulace se zbraní; postoj, úchop a držení zbraně, míření, spouštění - Přesná (mířená) střelba obouruč/jednoruč v čelním a bočním postoji - Přesná střelba z variabilních střeleckých pozic - Přesná střelba z krytu - Přesná střelba na signál a v omezeném časovém limitu - Postoj, úchop, tasení a držení zbraně, zamíření, spouštění v obranné střelbě - Jednotlivý a vícenásobný výstřel – střelba z otevřeného nošení - Střelba s tasením zbraně ze skrytého nošení - Střelba z variabilních střeleckých pozic - Nouzové a taktické přebití zbraně - Střelba s využitím krytu - Střelba na více cílů v různých vzdálenostech - Střelba na více cílů v různých směrech - Závady a jejich odstraňování - Střelba za pohybu vpřed, vzad, stranou - Střelba s využitím krytu - Střelba na více cílů v různých vzdálenostech - Střelba na více cílů v různých směrech - Závady a jejich odstraňování - Střelba za pohybu vpřed, vzad, stranou - Pohyb se zbraní ve střelecké situaci a střelba za pohybu - Střelba v davu - Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně - Střelba po fyzické námaze - Střelba v zástavbě nebo v přírodě - Střelba v zimních podmínkách - Střelba za sníženého osvětlení (bez svítilny) - Využití svítilny při střelbě - Střelba při ochraně osob a zásilek - Spolupráce a střelba ve skupině - Řešení situací sportovní obranné střelby - Střelba v bytě - Střelba z/v automobilu - Střelba při zákroku proti osobě - Střelba při zákroku proti vozidlu - Průběžná opakování - Závěrečné opakování a test

Dále se program věnuje následujícím tématům: Obecné nebezpečí, odpovědnost vlastníka zbraně, použití zbraně v obraně, následky - Související právní normy (zákony, vyhlášky apod.) - Role oběti v systému spravedlnosti, jak snížit riziko ohrožení a vyhnout se roli oběti - Základní zákonitosti fungování lidské psychiky, jednání obránce a útočníka pod vlivem stresu - Fyzické dispozice a příprava – síla, vytrvalost, výbušnost a pružnost - Techniky laické první pomoci

Program je otevřen výhradně pro individuální výuku (formou "one-to-one" nebo v uzavřené skupině do 4 osob).
Zájemci o skupinovou/hromadnou výuku mohou využít dílčích kurzů, viz níže.

Kód v katalogu: 201011
   

Úvod do střelby z pistole (dílčí kurz)
Kurz Úvod do střelby z pistole obsahuje základní informace o střelbě a základní střelecké techniky, zejména manipulaci se zbraní a střelivem a přesnou (mířenou) střelbu. Cílem je připravit absolventa na výuku navazujících střeleckých technik.
Obsah: Bezpečnostní pravidla zacházení se zbraní a chování na střelnici; manipulace se zbraní; postoj, úchop a držení zbraně, míření, spouštění - Přesná (mířená) střelba obouruč/jednoruč v čelním a bočním postoji - Přesná střelba z variabilních střeleckých pozic - Přesná střelba z krytu - Přesná střelba na signál a v omezeném časovém limitu - Závěrečné opakování a test.
Kurz je otevřen jen pro individuální výuku "one-to-one" nebo v uzavřené skupině do 4 osob.
Kód v katalogu: 201012 (indiv.)
Obranná střelba z pistole – základní techniky (dílčí kurz)
Kurz Obranná střelba z pistole – základní techniky je základním kurzem ve výuce obranné střelby. Obsahuje základní informace o obranné střelbě a základní střelecké techniky obranné střelby. Cílem kurzu je naučit absolventa základní techniky obranné střelby a připravit jej na výuku středně pokročilých střeleckých technik.
Obsah: Postoj, úchop, tasení a držení zbraně, zamíření, spouštění v obr. střelbě - Jednotlivý a vícenásobný výstřel – střelba z otevřeného nošení - Střelba s tasením zbraně ze skrytého nošení - Střelba z variabilních střeleckých pozic - Nouzové a taktické přebití zbraně - Závěrečné opakování a test.
Kurz je otevřen pro individuální i skupinovou/hromadnou výuku.
Kód v katalogu: 201013 (201023)
Obranná střelba z pistole – středně pokročilé techniky (dílčí kurz)
Kurz Obranná střelba z pistole – středně pokročilé techniky navazuje na výuku základních technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a středně pokročilé střelecké techniky obranné střelby. Cílem kurzu je naučit absolventa středně pokročilé techniky obranné střelby a připravit jej na výuku vyspělých střeleckých technik.
Obsah: Střelba s využitím krytu - Střelba na více cílů v různých vzdálenostech - Střelba na více cílů v různých směrech - Závady a jejich odstraňování - Střelba za pohybu vpřed, vzad, stranou - Závěrečné opakování a test.
Kurz je otevřen pro individuální i skupinovou/hromadnou výuku.
Kód v katalogu: 201014 (201024)
Obranná střelba z pistole – vyspělé techniky (dílčí kurz)
Kurz Obranná střelba z pistole – vyspělé techniky navazuje na výuku středně pokročilých technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a vyspělé střelecké techniky obranné střelby. Cílem kurzu je naučit absolventa vyspělé techniky obranné střelby a připravit jej k řešení modelových situací na profesionální úrovni.
Obsah: Střelba jednou (silnou) rukou - Střelba jednou (slabou) rukou - Střelba ve ztížených a extrémních pozicích - Střelba na pohyblivý cíl - Střelba na krátkou vzdálenost - Závěrečné opakování a test
Kurz je otevřen pro individuální i skupinovou/hromadnou výuku.
Kód v katalogu: 201015 (201025)
Obranná střelba z pistole – modelové situace (dílčí kurz)
Kurz Obranná střelba z pistole – modelové situace navazuje na výuku vyspělých technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a profesionální střelecké techniky, aplikované v modelových střeleckých situacích a zaměřené na použití zbraně za různorodých reálných podmínek. Cílem kurzu je naučit absolventa řešit modelové střelecké situace a završit přípravu na případné použití zbraně v reálné obranné situaci.
Obsah: Pohyb se zbraní ve střelecké situaci a střelba za pohybu - Střelba v davu - Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně - Střelba po fyzické námaze - Střelba v zástavbě nebo v přírodě - Střelba v zimních podmínkách
Střelba za sníženého osvětlení (bez svítilny) - Využití svítilny při střelbě - Střelba při ochraně osob a zásilek
Spolupráce a střelba ve skupině - Řešení situací sportovní obranné střelby - Střelba v bytě - Střelba z/v automobilu
Střelba při zákroku proti osobě - Střelba při zákroku proti vozidlu - Závěrečné opakování a test
Kurz je otevřen pro individuální i skupinovou/hromadnou výuku.
Kód v katalogu: 201016 (201026)
   
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – udržovací program
Udržovací program pro absolventy komplexního výukového program, kurzu Obranná střelba z pistole – modelové situace, příp. veřejnost odpovídající střelecké úrovně. Program je zaměřen na osvěžení a udržení vědomostí a dovedností, získaných v předchozí výuce. Každý měsíc je probrán jeden tematický blok, výukový program se po 1 roce periodicky opakuje.
Obsah programu: Střelba v zimních podmínkách • Vynucené kritické situace, chyby střelce a závady zbraně a střeliva • Střelba jednou silnou/slabou rukou • Techniky přesné (mířené) střelby • Střelba při ochraně osob, zásilek • Střelba s využitím krytu v zástavbě a v přírodě • Střelba na krátkou vzdálenost a v davu • Střelba na pohyblivý cíl • Spolupráce a střelba ve skupině • Pohyb se zbraní, střelba za pohybu • Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně • Střelba za sníženého osvětlení
Kód v katalogu: 201029
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Přejít na stránky www.rjares.cz

 

nenechte si ujít

 

partneři

 

doporučujeme