katalog produktů

 

výukové kurzy

Obranná střelba z pistole komplexní výukový program

Obranná střelba z pistole
dílčí výukové kurzy:

Úvod do střelby z pistole
Základní techniky OS
Středně pokročilé techniky OS
Vyspělé techniky OS
Modelové situace OS

Obranná střelba z pistole
udržovací program

 

zábavná a rekreační střelba

Střelecké zážitky a fun akce
Akční střelba
Handguns
Pump Action
Speciální programy

 

 

 

katalog

PISTOLE: Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program (individuální výuka)

PISTOLE: Obranná střelba z pistole - dílčí výukové kurzy:

• Úvod do střelby z pistole (individuální výuka)
• Základní techniky (individuální výuka/skupinový/hromadný kurz*)
• Středně pokročilé techniky (individuální výuka/skupinový/hromadný kurz*)
• Vyspělé techniky (individuální výuka/
skupinový/hromadný kurz*)
• Modelové situace (individuální výuka/
skupinový/hromadný kurz*)

PISTOLE: Obranná střelba z pistole - udržovací program (skupinový/hromadný kurz)

* Kurzy označené hvězdičkou připravujeme

 

Střelecké zážitky a fun akce:

• AKČNÍ STŘELBA – střelba z pistole, útočné pušky a brokovnice
• HANDGUNS - střelba z krátkých zbraní
• PUMP ACTION - střelba z opakovací brokovnice
• STŘELECKÝ ZÁŽITEK - program na objednávku
• STŘELECKÁ FUN AKCE - program na objednávku

 
 
 
výuka
Individuální výuka:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program
Výukový program zahrnuje celou problematiku technik obranné střelby z pistole i přípravu v navazujících disciplínách a oborech.
Program se skládá z dílčích výukových bloků, které na sebe vzájemně navazují.
Cílem programu je všestranně připravit absolventa na případné použití zbraně v reálné obranné situaci.

Profil absolventa:
Absolvent programu disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v reálných obranných situacích, má je dobře zafixovány, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených složkách, při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti i v soukromém životě.
Obsah:
Bezpečnostní pravidla zacházení se zbraní a chování na střelnici; manipulace se zbraní; postoj, úchop a držení zbraně, míření, spouštění
Přesná (mířená) střelba obouruč/jednoruč v čelním a bočním postoji
Přesná střelba z variabilních střeleckých pozic
Přesná střelba z krytu
Přesná střelba na signál a v omezeném časovém limitu
Postoj, úchop, tasení a držení zbraně, zamíření, spouštění v OS
Jednotlivý a vícenásobný výstřel – střelba z otevřeného nošení
Střelba s tasením zbraně ze skrytého nošení
Střelba z variabilních střeleckých pozic
Nouzové a taktické přebití zbraně
Střelba s využitím krytu
Střelba na více cílů v různých vzdálenostech
Střelba na více cílů v různých směrech
Závady a jejich odstraňování
Střelba za pohybu vpřed, vzad, stranou
Střelba jednou (silnou) rukou
Střelba jednou (slabou) rukou
Střelba ve ztížených a extrémních pozicích
Střelba na pohyblivý cíl
Střelba na krátkou vzdálenost
Pohyb se zbraní ve střelecké situaci a střelba za pohybu
Střelba v davu
Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně
Střelba po fyzické námaze
Střelba v zástavbě nebo v přírodě
Střelba v zimních podmínkách
Střelba za sníženého osvětlení (bez svítilny)
Využití svítilny při střelbě
Střelba při ochraně osob a zásilek
Spolupráce a střelba ve skupině
Řešení situací sportovní obranné střelby
Střelba v bytě
Střelba z/v automobilu
Střelba při zákroku proti osobě
Střelba při zákroku proti vozidlu

Organizační formy výuky:
Komplexní program, postihující celou problematiku technik obranné střelby. Dlouhodobá výuka v navazujících jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
35 lekcí + 5x test, celková délka 80 týdnů při 1 lekci za 2 týdny.1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1350,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201011
 
   
Individuální výuka:
PISTOLE: Úvod do střelby z pistole
Kurz Úvod do střelby z pistole obsahuje základní informace o střelbě a základní střelecké techniky, zejména manipulaci se zbraní a střelivem a přesnou (mířenou) střelbu.
Cílem kurzu je připravit absolventa na výuku navazujících střeleckých technik.

Profil absolventa:
Absolvent má základní vědomosti a dovednosti ve střelbě. Bez obtíží zvládá manipulaci se zbraní a střelivem. Zasáhne středovou zónu standardního terče přesnou (mířenou) střelbou, včetně střelby ve variabilních pozicích a pod vlivem časového limitu. Je připraven k výuce obranné střelby na základní úrovni.
Obsah:
Bezpečnostní pravidla zacházení se zbraní a chování na střelnici; manipulace se zbraní; postoj, úchop a držení zbraně, míření, spouštění
Přesná (mířená) střelba obouruč/jednoruč v čelním a bočním postoji
Přesná střelba z variabilních střeleckých pozic
Přesná střelba z krytu
Přesná střelba na signál a v omezeném časovém limitu
Závěrečné opakování a test

Organizační formy výuky:
Dílčí výukový kurz, postihující vybraná témata.
Krátkodobá výuka v navazujících jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
6 lekcí, celková délka 12 týdnů při 1 lekci za 2 týdny. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1550,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201012
 
   
 
Individuální výuka:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – základní techniky
Kurz Obranná střelba z pistole – základní techniky je základním kurzem ve výuce obranné střelby. Obsahuje základní informace o obranné střelbě a základní střelecké techniky obranné střelby.
Cílem kurzu je naučit absolventa základní techniky obranné střelby a připravit jej na výuku středně pokročilých střeleckých technik.

Profil absolventa:
Absolvent je seznámen se základními principy a prvky obranné střelby a zvládá základní střelecké techniky obranné střelby. Zasáhne středovou (alfa) zónu standardního terče pro obrannou střelbu po tasení zbraně z pouzdra ve skrytém nošení střelbou z variabilních střeleckých pozic, a to jednotlivým i vícenásobným výstřelem. Je připraven k výuce obranné střelby na středně pokročilé úrovni.
Obsah:
Postoj, úchop, tasení a držení zbraně, zamíření, spouštění v obranné střelbě
Jednotlivý a vícenásobný výstřel – střelba z otevřeného nošení
Střelba s tasením zbraně ze skrytého nošení
Střelba z variabilních střeleckých pozic
Nouzové a taktické přebití zbraně
Závěrečné opakování a test

Organizační formy výuky:
Dílčí výukový kurz, postihující vybraná témata.
Krátkodobá výuka v navazujících jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
6 lekcí, celková délka 12 týdnů při 1 lekci za 2 týdny. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1550,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201013
 
   
 
Skupinový/hromadný kurz:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – základní techniky

Tento kurz připravujeme.

 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
 
Individuální výuka:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – středně pokročilé techniky
Kurz Obranná střelba z pistole – středně pokročilé techniky navazuje na výuku základních technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a středně pokročilé střelecké techniky obranné střelby.
Cílem kurzu je naučit absolventa středně pokročilé techniky obranné střelby a připravit jej na výuku vyspělých střeleckých technik.

Profil absolventa:
Absolvent má znalost principů a prvků obranné střelby na středně pokročilé úrovni a zvládá středně pokročilé techniky obranné střelby. Zasáhne středovou (alfa) zónu několika standardních terčů pro obrannou střelbu, umístěných v různých vzdálenostech i směrech, z místa z variabilních střeleckých pozic a z krytu, za pohybu, jednotlivým i vícenásobným výstřelem po tasení zbraně z pouzdra ve skrytém nošení. Je připraven k výuce obranné střelby na vyspělé úrovni.
Obsah:
Střelba s využitím krytu
Střelba na více cílů v různých vzdálenostech
Střelba na více cílů v různých směrech
Závady a jejich odstraňování
Střelba za pohybu vpřed, vzad, stranou
Závěrečné opakování a test
Organizační formy výuky:
Dílčí výukový kurz, postihující vybraná témata.
Krátkodobá výuka v navazujících jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
6 lekcí, celková délka 12 týdnů při 1 lekci za 2 týdny. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1550,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201014
 
   
 
Skupinový/hromadný kurz:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – středně pokročilé techniky
Tento kurz připravujeme.
 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
 
Individuální výuka:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – vyspělé techniky
Kurz Obranná střelba z pistole – vyspělé techniky navazuje na výuku středně pokročilých technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a vyspělé střelecké techniky obranné střelby.
Cílem kurzu je naučit absolventa vyspělé techniky obranné střelby a připravit jej k řešení modelových situací na profesionální úrovni.

Profil absolventa:
Absolvent má znalost principů a prvků obranné střelby na vyspělé úrovni a zvládá vyspělé techniky obranné střelby. Zasáhne středovou (alfa) zónu několika standardních terčů pro obrannou střelbu včetně pohyblivého terče v různých vzdálenostech i směrech po tasení zbraně z pouzdra ve skrytém nošení, a to střelbou z variabilních i ztížených a extrémních střeleckých pozic, z krytu i za pohybu, jednotlivým i vícenásobným výstřelem, i střelbou jednou (silnou/slabou) rukou. Je připraven k výuce dalších vyspělých technik obranné střelby.
Obsah:
Střelba jednou (silnou) rukou
Střelba jednou (slabou) rukou
Střelba ve ztížených a extrémních pozicích
Střelba na pohyblivý cíl
Střelba na krátkou vzdálenost
Závěrečné opakování a test
Organizační formy výuky:
Dílčí výukový kurz, postihující vybraná témata.
Krátkodobá výuka v navazujících jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
6 lekcí, celková délka 12 týdnů při 1 lekci za 2 týdny. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1550,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201015
 
   
 
Skupinový/hromadný kurz:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – vyspělé techniky
Tento kurz připravujeme.
 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
 
Individuální výuka:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – modelové situace
Kurz Obranná střelba z pistole – modelové situace navazuje na výuku vyspělých technik obranné střelby. Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a profesionální střelecké techniky, aplikované v modelových střeleckých situacích a zaměřené na použití zbraně za různorodých reálných podmínek. Cílem kurzu je naučit absolventa řešit modelové střelecké situace a završit přípravu na případné použití zbraně v reálné obranné situaci.
Profil absolventa:
Absolvent kurzu disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v reálných obranných situacích, má je dobře zafixovány, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených složkách, při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti i v soukromém životě.
Obsah:
Pohyb se zbraní ve střelecké situaci a střelba za pohybu
Střelba v davu
Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně
Střelba po fyzické námaze
Střelba v zástavbě nebo v přírodě
Střelba v zimních podmínkách
Střelba za sníženého osvětlení (bez svítilny)
Využití svítilny při střelbě
Střelba při ochraně osob a zásilek
Spolupráce a střelba ve skupině
Řešení situací sportovní obranné střelby
Střelba v bytě
Střelba z/v automobilu
Střelba při zákroku proti osobě
Střelba při zákroku proti vozidlu
Závěrečné opakování a test
Organizační formy výuky:
Dílčí výukový kurz, výuka vybraných (volitelných) témat.
Krátkodobá výuka v individuálně volených, jednotlivých lekcích.
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle individuální dohody.
Časová dotace:
Volitelný počet lekcí s odpovídající časovou dotací. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1550,- Kč za 1 lekci. Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce.
Kód v katalogu:
201016
 
   
 
Skupinový/hromadný kurz:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – modelové situace
Tento kurz připravujeme.
 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
 
Skupinový/hromadný kurz:
PISTOLE: Obranná střelba z pistole – udržovací program
Obranná střelba z pistole – udržovací program, navazuje na program Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program (příp. na kurz Obranná střelba z pistole – modelové situace). Program je zejména zaměřen na osvěžení a udržení vědomostí a dovedností, získaných v předchozích stupních výuky. Program se skládá z tematicky zaměřených bloků, které se periodicky opakují.
Profil absolventa:
Absolvent na základě systematického opakování nadále a dlouhodobě disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně k obraně v rozličných reálných obranných situacích. Tyto vědomosti a dovednosti má velmi dobře zafixovány s minimálním vlivem procesu zapomínání, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a přizpůsobit se nejnovějším požadavkům reálného použití zbraně v obraně. Je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených složkách, výkonu soukromé bezpečnostní činnosti i v soukromém životě.
Obsah:
1. Střelba v zimních podmínkách
2. Vynucené kritické situace, chyby střelce a závady zbraně a střeliva
3. Střelba jednou silnou/slabou rukou
4. Techniky přesné (mířené) střelby
5. Střelba při ochraně osob, zásilek
6. Střelba s využitím krytu v zástavbě a v přírodě
7. Střelba na krátkou vzdálenost a v davu
8. Střelba na pohyblivý cíl
9. Spolupráce a střelba ve skupině
10. Pohyb se zbraní, střelba za pohybu
11. Střelba za sníženého osvětlení
12. Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně
Organizační formy výuky:
Udržovací program, postihující klíčové oblasti obranné střelby.
Dlouhodobá výuka v periodicky opakovaných výukových blocích.
Výuka ve skupině do 4 účastníků.
Místo:
Termín a místo výuky podle předem stanoveného harmonogramu.
Časová dotace:
12 lekcí ročně, celková délka 1 rok. 1 lekce = 90 min.
Cena v Kč (neplátce DPH):
1110,- Kč za 1 lekci (1000,- Kč za 1 lekci v předplatném na 12 lekcí).
Cena nezahrnuje střelivo. Slevy pro absolventy kurzů předcházejícího stupně.
Kód v katalogu:
201029
 
   
   
 
zábavná a rekreační střelba
Střelecký zážitek:
AKČNÍ STŘELBA - pistole, útočná puška a opakovací brokovnice
Tři různé kategorie zbraní pro ty, kdo se chtějí v rámci jednoho zážitku podívat na ostrou střelbu ze tří rozličných úhlů - možnost zastřílet si z pistole ráže 9 mm, vojenského „samopalu“ – útočné pušky a opakovací brokovnice tzv. „pumpy“.
Budete střílet na papírové i kovové terče nejen v klidu, ale vyzkoušíte si také pořádnou akci! Ochutnejte denní chleba filmových akčních hrdinů!
Zbraně:
Pistole ráže 9 mm Luger (např. Glock 17/19, ČZ 75/85) – 20 nábojů
Útočná puška r. 7,62 x 39 (např. CZ 858 Tactical) – 20 nábojů
Opakovací brokovnice r. 12 (např. Remington, Winchester) – 20 nábojů
Místo:
Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ
Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí.
Délka akce:
2,5 hod
Cena v Kč (neplátce DPH):
1 osoba - 3 100,-, 2 os. - 4 595,-, 3 os. - 6 090,-, 4 os. - 7 585,-
Kód v katalogu:
201081
 
   
 
Střelecký zážitek:
HANDGUNS - střelba z krátkých zbraní
Dvě různé pistole – v Evropě velmi oblíbená „devítka“ a její americká sestra „pětačtyřicítka“ čekají na ty, kdo chtějí vyzkoušet ostrou střelbu z tzv. krátkých zbraní, používaných ve službě policejních a vojenských jednotek po celém světě.
A jako bonus zkroťte revolver v opravdu divoké ráži .357 Magnum!
Zbraně:
Pistole ráže 9 mm Luger (např. Glock, ČZ) – 20 nábojů
Pistole r. .45 ACP (např. Glock, ČZ, Colt) – 20 nábojů
Revolver r. .357 Magnum (např. Taurus, Colt, Astra) – 20 nábojů
Místo:
Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ
Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí.
Délka akce:
2,5 hod
Cena v Kč (neplátce DPH):
1 osoba - 3 100,-, 2 os. - 4 595,-, 3 os. - 6 090,-, 4 os. - 7 585,-
Kód v katalogu:
201082
 
   
 
Střelecký zážitek:
PUMP ACTION - střelba z opakovací brokovnice
Připraveno pro milovníky skutečně těžkého kalibru! Opakovací brokovnice – pumpa ráže 12 se totiž s nikým nemazlí a je nutno ji opravdu pořádně ovládnout.
Kovové padací terče doslova smetete deštěm drobných broků Birdshot a za použití nábojů Buckshot vyrobíte mnoho hezkých děr do papírových siluet zločinců a dílo zkázy na terčích dokončíte jednotnou střelou Slug.
Zbraně:
Opakovací brokovnice ráže 12 (např. Remington, Winchester)
50 nábojů s hromadnou brokovou střelou Birdshot
5 nábojů s hromadnou brokovou střelou Buckshot
5 nábojů s jednotnou střelou Slug
Místo:
Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ
Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí.
Délka akce:
2,5 hod
Cena v Kč (neplátce DPH):
1 osoba - 3 250,-, 2 os. - 4 845,-, 3 os. - 6 435,-, 4 os. - 8 025,-
Kód v katalogu:
201083
 
   
 
Střelecký zážitek:
Program na objednávku
Na zvláštní objednávku je možno připravit zážitek přesně na míru. Je možná jak úprava standardního zážitku z nabídky (např. zaměření na určitý druh zbraně, jiný počet nábojů u jednotlivých zbraní, odlišná délka akce apod.), tak vytvoření zcela nového programu podle individuálního požadavku. V případě zájmu o speciální program je dobré udělat si předem přibližnou představu o typu a průběhu akce a počtu osob a termín poptávat s předstihem.
Zbraně k výběru:
Pistole ráže 9 mm Luger (např. Glock 17/19, ČZ 75/85)
Pistole r. .45 ACP (např. Glock, ČZ, Colt)
Revolver r. .357 Magnum (např. Taurus, Colt, Astra)
Útočná puška r. 7,62 x 39 (např. CZ 858 Tactical)
Opakovací brokovnice r. 12 (např. Remington, CBC)
Místo:
Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ
Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí.
Délka akce:
podle dohody (doporučená délka cca 2,5 hod)
Cena v Kč (neplátce DPH):
smluvní cena
Kód v katalogu:
201084
 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
 
Střelecká fun akce:

Program na objednávku

Střelecká fun akce se připravuje vždy na zvláštní objednávku podle konkrétních požadavků klienta. Program fun akce může být postaven na bázi standardních zážitků, obvyklé jsou i speciální programy, včetně tematických či soutěžních. Na zvláštní požadavek je možno zajistit i dopravu, catering, ubytování a další program či služby v místě konání akce. V případě zájmu o fun akci je dobré udělat si předem přibližnou představu o typu a průběhu akce a počtu osob a termín akce je poptávat s předstihem.
Zbraně k výběru:
Pistole ráže 9 mm Luger (např. Glock 17/19, ČZ 75/85)
Pistole r. .45 ACP (např. Glock, ČZ, Colt)
Revolver r. .357 Magnum (např. Taurus, Colt, Astra)
Útočná puška r. 7,62 x 39 (např. CZ 858 Tactical)
Opakovací brokovnice r. 12 (např. Remington, CBC)
Místo:

Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ
Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí.
Po dohodě lze akci připravit i na jiné střelnici.

Délka akce:
podle dohody (doporučená délka střelecké části do cca 3 hod)
Cena v Kč (neplátce DPH):
smluvní cena
Kód v katalogu:
201085
 
Stáhnout plnou verzi nabídky v PDF, zpět na začátek stránky
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Přejít na stránky www.rjares.cz

 

nenechte si ujít

 

partneři

 

doporučujeme