katalog produktů

 

výukové kurzy

Obranná střelba z pistole komplexní výukový program

Obranná střelba z pistole
dílčí výukové kurzy:

Úvod do střelby z pistole
Základní techniky OS
Středně pokročilé techniky OS
Vyspělé techniky OS
Modelové situace OS

Obranná střelba z pistole
udržovací program

 

zábavná a rekreační střelba

Střelecké zážitky a fun akce
Akční střelba
Handguns
Pump Action
Speciální programy

 

 
 

Ukázkové lekce k udržovacímu programu obranné střelby (23.11.2010, 20:30)

Na začátek prosince 2010 jsme připravili ukázkové lekce udržovacího programu obranné střelby z pistole. Zájemci si budou moci udělat vlastní představu o průběhu tréninku a vyzkoušet také si řešení vybraných tematických situací obranné střelby. Akce se koná na střelnici SSK Čelákovice. Účastníci - držitelé ZP odpovídající střelecké úrovně, vlastní pistole, do 150 náb., skryté nošení, kapacita - max. 8 střelců na 1 ukázkovou lekci, poplatek 400 Kč, při koupi předplatného do programu bude odečteno z ceny, účast jen po předchozí rezervaci.
Střelba na krátkou vzdálenost a v davu - 4.12.2010
Pohyb se zbraní a střelba za pohybu - 11.12.2010

Program:
8:30 - 8:45 registrace
8:45 - 9:00 bezpečnostní instruktáž
9:00 - 11:00 řešení střeleckých situací
11:00 - 11:30 vyhodnocení a závěr
Po skončení ukázkového programu mohou zájemci na místě absolvovat vstupní bezpečnostní prověrku a diagnostiku, předepsanou pro účast v udržovacím programu (cca 60 min, do 100 náb., zdarma).
Info a přihlášky na kontaktním telefonu nebo e-mailu.
Zobrazit nabídku udržovacího programu v katalogu

SPECIÁLNÍ NABÍDKA pro členy klubu mujGLOCK:
Obranná střelba z pistole - udržovací program, další sleva na předplatné 2011! (24.11.2010, 20:30)

Pročleny klubu mujGLOCK jsme připravili tuto speciální nabídku:
Sleva 25% na roční předplatné programu Obranná střelba z pistole - udržovací program na rok 2011!
Cena po slevě: 12 lekcí pro 1 osobu - 9000,- Kč (tj. 750,- za 1 lekci), neplátce DPH.
Podmínkou poskytnutí slevy je řádné podání přihlášky a uhrazení ceny do 15.12.2010.

Sleva se poskytuje ze standarní ceny produktu a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Zobrazit nabídku udržovacího programu v katalogu

AKCE: Obranná střelba z pistole - udržovací program, sleva na předplatné 2011! (23.11.2010, 20:30)

Pro zájemce o účast v programu Obranná střelba z pistole - udržovací program jsme připravili tuto akční nabídku:
Sleva 15% na roční předplatné programu Obranná střelba z pistole - udržovací program na rok 2011!
Cena po slevě: 12 lekcí pro 1 osobu - 10200,- Kč (tj. 850,- za 1 lekci), neplátce DPH.
Podmínkou poskytnutí slevy je řádné podání přihlášky a uhrazení ceny do 15.12.2010.

Sleva se poskytuje ze standarní ceny produktu a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Zobrazit nabídku udržovacího programu v katalogu

Partnerství s klubem mujGLOCK (23.11.2010, 19:30)

Po úspěšných společných projektech s klubem mujGLOCK v minulosti, např. workshopu pro zájemce o obrannou střelbu z pistole či charitativním projektu pro Paraple v rámci Police Open 2010 jsme se dohodli na další spolupráci.
Od 1.12.2010 poskytujeme členům klubu můjGLOCK následující slevy:
• Standardní člen klubu mujGLOCK - sleva 10 % na střelecké výukové produkty
• VIP člen klubu mujGLOCK - sleva 20 % na střelecké výukové produkty

Slevy se poskytují ze standarní ceny produktu a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Slevy se nevztahují na speciální nabídky pro členy klubu mujGLOCK či zvláštní slevové akce.

Obranná střelba z pistole - udržovací program také pro střeleckou veřejnost (20.11.2010, 20:00)

Na začátku roku 2010 jsme připravili pro absolventy našeho komplexního programu obranné střelby z pistole zcela nový typ přípravy. Byl to program "Obranná střelba z pistole - udržovací program", zaměřený na osvěžení a udržení vědomostí a dovedností, získaných v předchozí výuce obranné střelby.
Udržovací program si získal mezi našimi absolventy značnou oblibu. Rozhodli jsme se proto seznámit s ním střeleckou veřejnost a umožnit účast v tomto programu také dalším střelcům.

Co je obsahem udržovacího programu?
Programu obsahuje následujících 12 témat:
• Střelba v zimních podmínkách
• Vynucené kritické situace, chyby střelce a závady zbraně a střeliva
• Střelba jednou silnou/slabou rukou
• Techniky přesné (mířené) střelby
• Střelba při ochraně osob, zásilek
• Střelba s využitím krytu v zástavbě a v přírodě
• Střelba na krátkou vzdálenost a v davu
• Střelba na pohyblivý cíl
• Spolupráce a střelba ve skupině
• Pohyb se zbraní, střelba za pohybu
• Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně
• Střelba za sníženého osvětlení

Kde a kdy probíhá výuka ?
Lekce se obvykle konají na střelnici SSK v Čelákovicích, příp. na střelnici AVIM v Praze. Uvažujeme i o případném využití dalších střelnic v okolí Prahy.
Pro každé téma jsou vyhlášeny dva základní termíny v měsíci, obvykle půl roku dopředu. Jednotliví účastníci si pak předem rezervují jednotlivé lekce v datu a čase, který jim vyhovuje. V případě zájmu jsou organizovány i náhradní termíny pro ty, kteří některé téma případně nestihli.

Jak vypadá typická lekce udržovacího programu?
Celá lekce trvá 1,5 hod čistého času. Trénink probíhá na střelecké situaci, která svým provedením, tj. počtem, druhem a uspořádáním terčů, umístěním krytu apod. odpovídá danému tématu a umožňuje jeho dokonalé procvičení.
Na začátku lekce je stručně zopakována problematika daného témat a osvěženy potřebné vědomosti a dovednosti.
Poté následuje úvodní zahřívací kolo, tedy střelecká cvičení pro zopakování jednotlivých dílčích dovedností, potřebných ke zvládnutí řešení střelecké situace.
Pak už se pokračuje řešením střelecké situace, která různě mění a doplňuje tak, aby se střelec musel postupně vyrovnávat se stále složitějším řešením, tedy postupuje se od jednoduššího ke složitějšímu.
V závěru lekce je pak obvykle vyhlášena neformální soutěž k podpoře maximálního úsilí a výkonu střelců.
Lekce se účastní max. 4 střelci, takže každý střelec se, kromě úvodních zahřívacích cvičení, dostane k řešení dané střelecké situace zhruba 8 - 10x, často i vícekrát. Spotřeba nábojů bývá kolem 150 ks.
Samozřejmostí je měření časů, počítání zásahů a udělování penalizací a zároveň komentování výkonu střelce a jeho usměrňování k co nejefektivnějšímu řešení situace.
Na závěr vždy proběhne vyhodnocení lekce a poté již mimo oficiální program obvykle následují další neformální diskuse či konzultace mezi účastníky.

Komu je udržovací program určen?
Udržovací program je připraven primárně pro absolventy, tedy pro střelce, kteří již daná témata zvládají, střelecká úroveň jednotlivých účastníků je poměrně vysoká. Program v žádném případě není určen pro začátečníky.
To umožňuje jednak stavět a řešit i složitější střelecké situace, které jinak nejsou běžně dostupné, jednak porovnat vlastní výkon či hned na místě neformálně konzultovat s jinými skutečně dobrými střelci.
Každá lekce udržovacího tréninku tedy jistém smyslu je či může být jakýmsi malým kompaktním závodem. Část klientů také udržovací program takto využívá jako dobrou alternativu pro svou závodní činnost.

Jaká tedy musí být střelecká úroveň zájemce o udržovací trénink?
Zájemce by si měl především sám pro sebe zhodnotit, zda skutečně dosahuje odpovídající střelecké úrovně.
Z hlediska rozsahu vědomostí a dovedností může být vodítkem porovnání s obsahem programu "Obranná střelba z pistole - komplexní výukový program". Co se týče stupně zvládnutí, měl by být na úrovni minimálně středně až pokročilý např. podle svých výsledků na závodech v obranné střelbě a pod .
Udržovací program samozřejmě není jen pro šampióny, ale jedná se o program osvěžující a udržující již naučené. Během lekce lze tedy klienta usměrnit, doplnit výpadky, ukázat nové směry, nikoli však jej od základu učit zcela nové téma.

Co dělat, pokud zájemce některé téma ještě nezvládá?
V případě pochybností, zda zájemce o udržovací trénink skutečně dosahuje patřičné úrovně, je nezbytná konzultace a případná diagnostika - posouzení střelecké úrovně střeleckým testem. Ta ostatně spolu s prověrkou znalosti pravidel bezpečné manipulace se zbraní a chování na střelnici vždy předchází zařazení do programu.
Je-li střelecká úroveň nedostatečná, je nutno se chybějící látku doučit, např. v individuálním dílčím kurzu.

Jak se do udržovacího programu přihlásit?
Předběžně je možné se přihlásit buď telefonicky či e-mailem. Zájemce pak v dohodnutém termínu absolvuje prověrku znalosti pravidel bezpečné manipulace se zbraní a chování na střelnici a diagnostiku střelecké úrovně. Po úspěšném absolvování pak vyplní oficiální přihlášku do programu.

Kdy se do programu přihlásit? Je nutno vždy čekat na leden?
Jak je zřejmé z počtu témat, na každý měsíc v roce je připraven jeden tematický blok.
Klient může absolvovat všechna témata, jak jdou za sebou (a většina klientů to tak dělá), může si však také vybrat jen některá témata podle svého uvážení. Po probrání všech témat během 1 roku se celý program znovu periodicky opakuje, takže klient tedy může do programu "naskočit" prakticky kdykoli, nemusí začínat prvním tématem roku.

Je možné si udržovací program nezávazně vyzkoušet?
Zúčastnit se lekce udržovacího tréninku nezávazně jako střelec není možné. Zájemce si však může domluvit možnost účasti na vybrané běžné lekci jako divák, nemá vak možnost jakkoli zasahovat do jejího průběhu.
Pro lepší představu, jak výuka probíhá, jsou pro zájemce čas od času pořádány zvláštní ukázkové lekce, kde je již přímo v programu zařazen komentář lektora a počítá se i s možností konzultace v průběhu a po skončení lekce.

Zobrazit nabídku udržovacího programu v katalogu

 

   
   
   
   
   
   
   
 

 

Přejít na stránky www.rjares.cz

 

nenechte si ujít

 

partneři

 

doporučujeme