katalog produktů

 

výukové kurzy

Obranná střelba z pistole komplexní výukový program

Obranná střelba z pistole
dílčí výukové kurzy:

Úvod do střelby z pistole
Základní techniky OS
Středně pokročilé techniky OS
Vyspělé techniky OS
Modelové situace OS

Obranná střelba z pistole
udržovací program

 

zábavná a rekreační střelba

Střelecké zážitky a fun akce
Akční střelba
Handguns
Pump Action
Speciální programy


 

 

základní koncept

Jsme privátní praxí v oblasti výuky střelby. Věnujeme se zejména obranné střelbě z pistole, vedle toho však vyučujeme také střelbu z dalších zbraní, připravujeme také střelecké zážitky a fun akce.

cíle výuky
Ať už se jedná o výuku obranné střelby na profesionální úrovni či "jen" zábavnou zážitkovou akci, jsou výukové cíle obdobné - naučit klienta ovládat a používat zbraň tak dobře a na takovém stupni dokonalosti, aby dokázal nabytých vědomostí a dovedností maximálně využít a zároveň to vždy odpovídalo konkrétnímu stupni, zaměření a účelu výuky.
Klademe si také za cíl prezentovat zbraně a střelbu jako legitimní prostředek ochrany nejvyšších lidských zájmů, tedy života a zdraví. Uživatele zbraní vedeme k cílevědomé střelecké přípravě a tím k dokonalejšímu zvládnutí zbraní a lepší připravenosti k odvrácení případného nebezpečného útoku.
V neposlední řadě se pak snažíme zpřístupnit a popularizovat střelbu mezi širokou veřejností, šířit kulturu střelby a zbraní a ukázat střelbu též jako smysluplnou náplň volného času a způsob aktivního odpočinku moderního člověka.
obsah výuky
Jsme specialisté na obrannou střelbu z pistole. Obsahem výuky obranné střelby však není jen nácvik střeleckých technik, ale také získávání dalších potřebných vědomostí a dovedností ze souvisejících disciplín.
Vyučujeme také střelbu z jiných zbraní, např. opakovací brokovnice, ať už pro obranné,sportovní či jiné využití.
Přestože vyučujeme nanejvýš seriózní střeleckou disciplínu, obrannou střelbu, víme, že střelba nemusí být vždycky brána jen smrtelně vážně, a proto připravujeme také střelecké zážitky a fun akce.

formy a metody výuky
Ve výuce využíváme jak osvědčených tradičních, tak nejmodernějších forem a metod tak, abychom jejich pomocí co nejlépe dosáhli stanoveného cíle výuky. Zároveň plně respektujeme individuální předpoklady a možnosti klienta. Rozlišujeme zejména následující formy výuky.

Komplexní program – zahrnuje široký výukový obsah (např. v obranné střelbě celou šíři obranné střelby)
Dílčí kurz – obsahuje pouze vybranou část vědomostí a dovedností, obvykle se jedná o část nějakého programu či širšího komplexu výuky.

Dlouhodobý program - obvykle trvající týdny či měsíce. Umožňuje probrat látku v celé šíři a do hloubky opakováním a postupným dosahováním dílčích cílů ji dostatečně fixovat. Dlouhodobá formu výuky je ideální pro zvládnutí komplexních výukových obsahů. Považujeme ji za nezbytnou pro kvalitní výuku začátečníků.
Krátkodobý kurz - většinou jednodenní. Postačí pro rámcové seznámení nebo procvičení pouze dílčích vědomostí a dovedností, příp. doplňovací, rozšiřovací, prohlubovací či specializované kurzy apod.

Individuální výuka - probíhá formou "one-to-one" nebo v uzavřené skupině do 4 osob. Jde o nejúčinnější formu výuky, přinášející nejlepší možné výsledky. Termín a místo výuky se vždy řeší individuální dohodou s klientem, obvykle se využívá v dlouhodobých programech.
Skupinová/hromadná výuka - probíhá zejména formou jednorázových kurzů v předem vyhlášených termínech v otevřené skupině obvykle 5-8 osob. Skupinová výuka je typická pro jednorázové kurzy. Může klientovi přinést výraznou finanční úsporu, avšak možnost předání výukového obsahu a působení na jednotlivého klienta je limitována a nelze očekávat účinnost výuky individuální.

klienti
Škola je otevřena jak pro profesionály, tak pro širokou veřejnost.
Výuka obranné střelby z pistole je určena především pro zájemce o dlouhodobou systematickou přípravu nebo o rozšíření, doplnění, prohloubení či udržení vědomostí a dovedností v tomto oboru.
Ostatní výuka střelby je připravena pro ty, kdo mají zájem o střelbu také z dalších zbraní, např. opakovací brokovnice.
Kdo si chce střelbu jen nezávazně vyzkoušet nebo se při ní pobavit sami nebo s přáteli či spolupracovníky, může využít nabídku střeleckých zážitků a fun akcí.
Klient musí vždy splňovat podmínky a důvody pro užití střelné zbraně v rámci výuky ve smyslu platné právní úpravy. Vlastní zbraň, zbrojní průkaz ani předchozí zkušenosti se střelbou nejsou za určitých okolností při dodržení zákona nutné.

lektoři
Naši lektoři jsou uznávanými odborníky ve svém oboru s bohatými zkušenostmi, vynikající praxí a pedagogickými zkušenostmi, získanými doma i v zahraničí, v ozbrojených složkách, speciálních policejních i vojenských jednotkách, záchranných sborech, soukromých bezpečnostních službách, bezpečnostních odděleních firem i na předních sportovních soutěžích. Naší předností je nejen úroveň výuky, ale i dokonalá organizace a 100% bezpečnost.
Mgr. Roman Jareš, odborný garant projektu, je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pro provozování střelnic a výuku a výcvik ve střelbě se zbraní, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, organizování sportovních soutěží.

 

 

 

   
   
   
   
   
 
 

 

Přejít na stránky www.rjares.cz

 

nenechte si ujít

 

partneři

 

doporučujeme